محمدرضا آهنچیان

 محمدرضا آهنچیان دانشیار،دانشگاه فردوسی مشهد

محمدرضا آهنچیان

Mohamad Reza Ahanchian

دانشیار،دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 4، شماره: 1
2 (دریافت مقاله) پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 3، شماره: 2
3 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 2، شماره: 1
4 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 2، شماره: 2
5 (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 10، شماره: 38
6 (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم اجتماعی دوره: 12، شماره: 2
7 (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 4، شماره: 2
8 (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 5، شماره: 17
9 (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 5، شماره: 9
10 (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 5، شماره: 1
11 (دریافت مقاله) پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 6، شماره: 2
12 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 7
13 (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 2
14 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 8، شماره: 26
15 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 20، شماره: 62
16 (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 44، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
2 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران
3 (دریافت مقاله) نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی
4 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
5 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
6 (دریافت مقاله) دومین همایش روانشناسی و علوم تربیتی ایران
7 (دریافت مقاله) دومین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکردی کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمانها
8 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
9 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین
10 (دریافت مقاله) اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور
11 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
12 (دریافت مقاله) دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
13 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
14 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انجمن آموزش عالی ایران
15 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
16 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین
17 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران
18 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
19 (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
20 (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی علوم انسانی
21 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
22 (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان
23 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
24 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
25 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری
26 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
27 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در روانشناسی و علوم تربیتی با تاکید بر پژوهش های علمی اخیر
28 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در روانشناسی و علوم تربیتی با تاکید بر پژوهش های علمی اخیر
29 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
30 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
31 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
32 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت
33 (دریافت مقاله) همایش ملی کتابخانه های آموزشگاهی: پویاسازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی - یادگیری
34 (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
35 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
36 (دریافت مقاله) همایش علوم مدیریت نوین