محسن خلیلی

 محسن خلیلی استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

محسن خلیلی

Mohsen Khalili

استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 9، شماره: 2
2 (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 5، شماره: 1
3 (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 30، شماره: 1
4 (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 3، شماره: 6
5 (دریافت مقاله) تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 23، شماره: 12
6 (دریافت مقاله) تاریخ اسلام و ایران دوره: 23، شماره: 19
7 (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 13، شماره: 2
8 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 15، شماره: 43
9 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 1
10 (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 16، شماره: 1
11 (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 1، شماره: 2
12 (دریافت مقاله) تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 19، شماره: 1
13 (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 2، شماره: 2
14 (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 41، شماره: 1
15 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 5، شماره: 18
16 (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 4، شماره: 2
17 (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 1، شماره: 2
18 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 12، شماره: 29
19 (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 7، شماره: 2
20 (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 1، شماره: 3
21 (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 1، شماره: 3
22 (دریافت مقاله) فصلنامه ﺟﺴﺘﺎرﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
2 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
3 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
4 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس تدبیر علوم کامپیوتر، مهندسی برق، ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در جهان اسلام
5 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران
6 (دریافت مقاله) همایش مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعی
7 (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
8 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق
9 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (8)
10 (دریافت مقاله) نخستین همایش تاریخ شفاهی ایران
11 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
12 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
13 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
14 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
15 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
16 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق
17 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق
18 (دریافت مقاله) دهمین همایش قیر و آسفالت ایران
19 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی تازه یافته های مهندسی برق ایران
20 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
21 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی زیرساخت ها
22 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم معدنی
23 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای
24 (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی علوم انسانی
25 (دریافت مقاله) همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته
26 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق، کامپیوتر
27 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر و بلاک چین ایران
28 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران