سیدابوالفضل بهره دار

 سیدابوالفضل بهره دار رییس هیت مدیره انجمن مهندسی حمل و نقل

سیدابوالفضل بهره دار

Seyed Abolfazl Bahrehdar

رییس هیت مدیره انجمن مهندسی حمل و نقل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.