حسین ذبیحی

 حسین ذبیحی دانشیار، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

حسین ذبیحی

Hossein Zabihi

دانشیار، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 3، شماره: 2
2 (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 5، شماره: 2
3 (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 3، شماره: 3
4 (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 9، شماره: 4
5 (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 8، شماره: 3
6 (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 4، شماره: 4
7 (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 2، شماره: 4
8 (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 4، شماره: 3
9 (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 5، شماره: 1
10 (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 9، شماره: 1
11 (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 3، شماره: 3
12 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری دوره: 1، شماره: 1
13 (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 75
14 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری دوره: 1، شماره: 1
15 (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 5، شماره: 8
16 (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 6، شماره: 3
17 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آینده پژوهی و سیاستگذاری دوره: 1، شماره: 1
18 (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 21، شماره: 83
19 (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 6، شماره: 22
20 (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 17، شماره: 57
21 (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 1، شماره: 6
22 (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 28، شماره: 111
23 (دریافت مقاله) فصلنامه شهر ایمن دوره: 1، شماره: 2
24 (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 12، شماره: 3
25 (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 17، شماره: 84
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
2 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
3 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چشم انداز 1404 و پیشرفتهای تکنولوژیک علوم مهندسی
4 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
5 (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهینه سازی و روش‌های محاسبه نرم در مهندسی برق و کامپیوتر
6 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
7 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
8 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
9 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
10 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
11 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
12 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
13 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
14 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چشم انداز 1404 و پیشرفتهای تکنولوژیک علوم مهندسی
15 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران , معماری و شهرسازی معاصر
16 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نانوفناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
17 (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
18 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و مکاترونیک ایران
19 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی
20 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
21 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
22 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
23 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
24 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
25 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا
26 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
27 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
28 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
29 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا
30 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چشم انداز 1404 و پیشرفتهای تکنولوژیک علوم مهندسی
31 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
32 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
33 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
34 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
35 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
36 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
37 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بنای ماندگار
38 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
39 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
40 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی نقش تکنولوژی و فناوری های پایدار در مهندسی عمران و معماری
41 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
42 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران
43 (دریافت مقاله) همایش ملّی فرهنگ، کالبد و محیط در معماری و شهر اسلامی
44 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ودومین کنفرانس بین المللی به سوی شهرسازی،معماری،عمران و هنر دانش بنیان
45 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی شهرسازی، عمران،معماری
46 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
47 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران , معماری و شهرسازی معاصر
48 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا
49 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
50 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چشم انداز نطنز در الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق 1404
51 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست
52 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
53 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چشم انداز 1404 و پیشرفتهای تکنولوژیک علوم مهندسی
54 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
55 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
56 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)
57 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
58 (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
59 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
60 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
61 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
62 (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
63 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
64 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن
65 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان
66 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
67 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران
68 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
69 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی
70 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چالشهای معاصر در معماری، منظر و شهرسازی
71 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
72 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال
73 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
74 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار