پوران فتائی

 پوران فتائی مدیر عامل موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی - مدرس دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل

پوران فتائی

Poran Fataii

مدیر عامل موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی - مدرس دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
2 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
3 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده‌های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
4 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست
5 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست
6 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
7 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
8 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
9 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
10 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست
11 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
12 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
13 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
14 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
15 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست
16 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
17 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی،محیط زیست و گردشگری
18 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست
19 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
20 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست
21 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست
22 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست
23 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
24 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست
25 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری