رسول آذری خسروشاهی

 رسول آذری خسروشاهی دانشیار،دانشگاه مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند

رسول آذری خسروشاهی

Rasoul Azari Khosroshahi

دانشیار،دانشگاه مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار
2 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
3 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی خوردگی
4 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی خوردگی
5 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
6 (دریافت مقاله) نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
7 (دریافت مقاله) دهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
8 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
9 (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
10 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
11 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مکانیک - مواد و فناوری های پیشرفته
12 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فلزات و آلیاژهای غیرآهنی (مواد و فناوری های نوین کاربردی)
13 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فلزات و آلیاژهای غیرآهنی (مواد و فناوری های نوین کاربردی)
14 (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
15 (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
16 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
17 (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
18 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
19 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
20 (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
21 (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
22 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
23 (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
24 (دریافت مقاله) دهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
25 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
26 (دریافت مقاله) همایش ملی مواد نو
27 (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
28 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مکانیک - مواد و فناوری های پیشرفته
29 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مکانیک - مواد و فناوری های پیشرفته
30 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته‌گری ایران
31 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته‌گری ایران
32 (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
33 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
34 (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
35 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی متالورژی و مواد
36 (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران