علی کرمانشاه

 علی کرمانشاه استادیار دانشگاه صنعتی شریف- انستیتو آب و انرژی

علی کرمانشاه

Ali Kermanshah

استادیار دانشگاه صنعتی شریف- انستیتو آب و انرژی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوی خلاقانه شفافیت حکمرانی خوب برای سازمان های سیاستگذار در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 9، شماره: 2
2 نگاهی به عوامل فنی و غیرفنی در توضیح رشد سیستم های بزرگ فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استراتژی درصنعت بانکداری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت
2 استراتژی مهندسی مجدد در تحول سازمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
3 بررسی اثر رویکرد اجرایی بر موفقیت و شکست سیستم های اطلاعاتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت
4 بررسی امکان خلق دانش جدید در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی:اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
5 بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر نوآوری در بنگاه ها، دیدگاه Resource-based (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
6 تاثیر همسویی برنامه ریزی استراتژیک کسب و کار و فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در فناوری اطلاعات، کامپیوتر ومخابرات
7 تحلیل استراتژی استقلال خدمات مشترکین برق با دیدگاه قابلیت های پویا (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
8 رویکردی راهبردی جهت پیادهسازی IT در سازمان های بزرگ (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت
9 مخابرات زیرساخت شهر الکترونیک: ارائه یک متدولوژی برای اصلاح فرایندها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک
10 مدلی ترکیبی جهت پیش بینی نیت تداوم یادگیری الکترونیکی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی
11 مقاومت در برابر تغییر در کشاکش پارادایم های نوین مدیریتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
12 پاراداکس های استراتژیک در برونسازی IT در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک