نصور باقری

 نصور باقری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

نصور باقری

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه صنایع الکترونیک دوره: 7، شماره: 3
2 (دریافت مقاله) فصلنامه صنایع الکترونیک دوره: 7، شماره: 3
3 (دریافت مقاله) علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 7، شماره: 2
4 (دریافت مقاله) فصلنامه صنایع الکترونیک دوره: 7، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی علوم ، فناوری و سامانه های مهندسی برق
2 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
3 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
4 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن رمز ایران
5 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران
6 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات
7 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران
8 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق ایران
9 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
10 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
11 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
12 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
13 (دریافت مقاله) همایش مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه های کامپیوتری، مدلسازی و امنیت سیستم ها
14 (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهینه سازی و روش‌های محاسبه نرم در مهندسی برق و کامپیوتر
15 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوریهای نوین در صنایع برق و رباتیک
16 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوریهای نوین در صنایع برق و رباتیک
17 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
18 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
19 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
20 (دریافت مقاله) اولین همایش رویکرد های نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات