احد نظری

 احد نظری عضوء هئیت علمی دانشگاه شهید بهشتی، انجمن مدیریت پروژه

احد نظری

Ahad Nazari

عضوء هئیت علمی دانشگاه شهید بهشتی، انجمن مدیریت پروژه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 26، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش
2 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کاربرد مهندسی ارزش در مدیریت انرژی
3 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
4 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
5 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی
6 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
7 (دریافت مقاله) کنگره بین المللی تحولات نوین پایداری در معماری ، شهرسازی ، عمران و مهندسی ساختمان
8 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
9 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
10 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
11 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش
12 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
13 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
14 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
15 (دریافت مقاله) پنجمین همایش و نمایشگاه سالانه HSE و سیستم های امنیتی
16 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری محیط زیست و مدیریت شهری
17 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
18 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
19 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
20 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
21 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کاربرد مهندسی ارزش در مدیریت انرژی
22 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
23 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
24 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
25 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
26 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
27 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
28 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدل سازی اطلاعات ساختمان
29 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بنای ماندگار
30 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی عمران شهری
31 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
32 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
33 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
34 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
35 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
36 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
37 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
38 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
39 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
40 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
41 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
42 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
43 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
44 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
45 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
46 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
47 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
48 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه نظام پیمانکاری در ساختار صنعتی کشور
49 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
50 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،عمران و توسعه نوین شهری
51 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
52 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
53 (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
54 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
55 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت ریسک سازمانی
56 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
57 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم
58 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی و مدیریت ساخت
59 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش
60 (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری