جواد غلامی

 جواد غلامی استادیار

جواد غلامی

Javad Gholami

استادیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آموزش زبان انگلیسی، ادبیات و مترجمی
2 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران
3 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم و فناوری نانو
4 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
5 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
6 (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
7 (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
8 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
9 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
10 (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
11 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
12 (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
13 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
14 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی
15 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی دفاعی
16 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی انرژی های نو وپاک
17 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی دفاعی
18 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
19 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
20 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس آموزش شیمی ایران
21 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
22 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
23 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
24 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
25 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
26 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
27 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
28 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
29 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم انسانی
30 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
31 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اتوماسیون برق و کنترل صنعتی
32 (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
33 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
34 (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
35 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی دفاعی
36 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری دستاوردهای نوین در مهندسی مواد، مکانیک و هوافضا
37 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
38 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
39 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
40 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
41 (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
42 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات
43 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
44 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
45 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
46 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسان ایران
47 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی دفاعی
48 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات
49 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
50 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی دفاعی
51 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر ایران با نگاه کاربردی بر انرژی های نو
52 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
53 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
54 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران
55 (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
56 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
57 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
58 (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
59 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت تغییر و تحول
60 (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
61 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
62 (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی انرژی
63 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
64 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
65 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران