محمدرضا نیلی احمدآبادی

 محمدرضا نیلی احمدآبادی دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

محمدرضا نیلی احمدآبادی

Mohamad Reza Nili Ahmad Abadi

دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اعتباریابی مدل یادگیری زایشی برای بهبود یادگیری تحلیلی دانش آموزان در درس زیست شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 10، شماره: 33
2 بررسی تاثیر طرح درس مبتنی بر بازخورد توصیفی بر یادگیری ویادداری دانش آموزان در دستور زبان انگلیسی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 5، شماره: 20
3 بررسی کاربردی بودن رشته تکنولوژی آموزشی از نظر دانشجویان و محتوای برنامه درسی مصوب (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 3، شماره: 10
4 بررسی کاربردی بودن رشته تکنولوژی آموزشی از نظر دانشجویان و محتوای برنامه درسی مصوب (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 5، شماره: 14
5 تاثیر آموزش به سبک محاورهای از طریق چندرسانه ای بر افزایشمهارتهای ارتباطی دانش آموزان کم شنوا (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 1، شماره: 2
6 تاثیر به کارگیری کارپوشه الکترونیکی بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 4، شماره: 15
7 تاثیر دوره آموزشی سواد بصری در تجزیهوتحلیل تصاویرآموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 1، شماره: 4
8 تدوین و اثربخشی برنامه آموزش خودمدیریتی با تاکید برمولفه های هشیاری و انتخاب بر جوانان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 8، شماره: 30
9 رابطه سبک های یادگیری با روحیه پرسشگری دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 13، شماره: 50
10 مقایسه تاثیر آموزش به روش نقشه های مفهومی به عنوان یک روش مبتنی بر ساخت گرایی با روش تلفیقی بر یادگیری درس علوم دانش آموزان پایه سوم استان البرز(مجری ارزشیابی توصیفی) (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 8، شماره: 26
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر استفاده از کدهای پاسخگوی سریع بر یادگیری ریاضی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضیات
2 تاثیر تصویر بر آموزش بزرگسالان با ارایه راهکارهای یاددهی یادگیری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
3 تاثیر جنسیت عوامل آموزشی متحرک بر یادگیری، تسهیل سازی یادگیری و انگیزه یادگیری دانش آموزان سال چهارم ابتدایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
4 تحلیل محتوا با رویکرد محتوای الکترونیکی (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
5 سطوح تعامل در یادگیری الکترونیکی (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
6 طراحی نوین در یادگیری الکترونیکی با رویکرد فعالیت های جذبی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات
7 مدل p3 مدلی برای طراحی آموزش الکترونیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
8 مقایسه تطبیقی و تحلیلی برنامه های درسی رشته علوم تربیتی در ایران و آلمان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی علوم انسانی
9 چگونگی رشد و پرورش انواع دانش روش کاری در مدارس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
10 کلاس وارونه مدل پداگوژیکی نوین در یادگیری الکترونیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
11 یادگیری سیار از نظریه تا عمل (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی
12 یادگیری سیار ویادگیری الکترونیکی؛ شباهت ها و تفاوت ها (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی