دکتر مهدی احمدی اوچبلاغ

دکتر مهدی احمدی اوچبلاغ دانشجوی دکترای علوم اقتصادی  مدیرآموزشی وپژوهشی دانشگاه علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل

دکتر مهدی احمدی اوچبلاغ

Dr. mahdi ahmadi

دانشجوی دکترای علوم اقتصادی مدیرآموزشی وپژوهشی دانشگاه علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.