مهدی باغبان

 مهدی باغبان مدرس دانشگاه

مهدی باغبان

Mehdi Baghban

مدرس دانشگاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی مدیریت پیشرفت دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی الگوهای نوین در مدیریت و کسب و کار با رویکرد حمایت از کارآفرینان ملی
2 (دریافت مقاله) همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار
3 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
4 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
5 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
6 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
7 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
8 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
9 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
10 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
11 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی الگوهای نوین در مدیریت و کسب و کار با رویکرد حمایت از کارآفرینان ملی
12 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
13 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
14 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
15 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
16 (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت نوین در افق 1404
17 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
18 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
19 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
20 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
21 (دریافت مقاله) همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار
22 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی الگوهای نوین در مدیریت و کسب و کار با رویکرد حمایت از کارآفرینان ملی
23 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
24 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی الگوهای نوین در مدیریت و کسب و کار با رویکرد حمایت از کارآفرینان ملی
25 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت
26 (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت نوین در افق 1404