حسین بهشتی نژاد

 حسین بهشتی نژاد

حسین بهشتی نژاد

Hosein Beheshtinezhad

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در علوم مهندسی
2 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
3 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
4 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
5 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
6 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
7 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در علوم مهندسی
8 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
9 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در علوم مهندسی
10 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
11 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
12 (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
13 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران