فرهاد جابرزاده

 فرهاد جابرزاده

فرهاد جابرزاده

Farhad Jaberzade

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی حسابداری ،اقتصاد و بانکداری
2 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
3 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
4 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
5 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار
6 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
7 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار
8 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار
9 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
10 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
11 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
12 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت
13 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی مدیریت بازرگانی، کارآفرینی و حسابداری
14 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری
15 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
16 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
17 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
18 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
19 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
20 (دریافت مقاله) اولین همایش پژوهش های کاربردی در حسابداری و مدیریت
21 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
22 (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،اقتصاد و نوآوری در مدیریت