یونس وکیل الرعایا

 یونس وکیل الرعایا

یونس وکیل الرعایا

Younos Vakilaroaya

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی جامع مدیریت ایران
2 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت کسب و کار
3 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت کسب و کار
4 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
5 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت کسب و کار
6 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت کسب و کار
7 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
8 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
9 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت کسب و کار
10 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
11 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران
12 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت کسب و کار
13 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت کسب و کار
14 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت کسب و کار
15 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
16 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
17 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
18 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت کسب و کار
19 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت کسب و کار
20 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت کسب و کار
21 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت کسب و کار
22 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
23 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
24 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
25 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
26 (دریافت مقاله) همایش پژوهش های کاربردی در مدیریت صنعتی
27 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت کسب و کار
28 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت کسب و کار
29 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت کسب و کار
30 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
31 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت کسب و کار
32 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
33 (دریافت مقاله) همایش ملی نقش زنان در توسعه پایدار
34 (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه کسب و کار
35 (دریافت مقاله) همایش پژوهش های کاربردی در مدیریت صنعتی
36 (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی جامع مدیریت ایران
37 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
38 (دریافت مقاله) نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو
39 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران
40 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
41 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
42 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
43 (دریافت مقاله) کنفرانس علمی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و بیمه
44 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
45 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
46 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
47 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
48 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
49 (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه کسب و کار
50 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
51 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
52 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت کسب و کار
53 (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی جامع مدیریت ایران
54 (دریافت مقاله) همایش پژوهش های کاربردی در مدیریت صنعتی
55 (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی جامع مدیریت ایران
56 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
57 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
58 (دریافت مقاله) همایش ملی خصوصی سازی در ایران
59 (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
60 (دریافت مقاله) همایش ملی نقش زنان در توسعه پایدار
61 (دریافت مقاله) نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو
62 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران
63 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
64 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی