جعفر بلوری بزاز

 جعفر بلوری بزاز دانشیار، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

جعفر بلوری بزاز

Jafar Bolouri Bazaz

دانشیار، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
2 (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
3 (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
4 (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
5 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
6 (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران
7 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
8 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
9 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
10 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
11 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
12 (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تونل
13 (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
14 (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
15 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
16 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
17 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
18 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
19 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
20 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
21 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری،عمران،محیط زیست
22 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
23 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
24 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
25 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
26 (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
27 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
28 (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
29 (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
30 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سد سازی
31 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
32 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
33 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
34 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
35 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
36 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
37 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
38 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار
39 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
40 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور
41 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سد سازی
42 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
43 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
44 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
45 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
46 (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
47 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
48 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
49 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
50 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
51 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
52 (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران