علی اکبر حبشی

 علی اکبر حبشی دانشیار، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

علی اکبر حبشی

َAli Akbar Habashi

دانشیار، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 21، شماره: 1
2 (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
2 (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
3 (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
4 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
5 (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
6 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
7 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
8 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
9 (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
11 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
12 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
13 (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
14 (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
15 (دریافت مقاله) همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی
16 (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
17 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
18 (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
19 (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
20 (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
21 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
22 (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
23 (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
24 (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
25 (دریافت مقاله) همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی