سلیمان جمشیدی

 سلیمان جمشیدی

سلیمان جمشیدی

Soleyman Jamshidi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
2 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
3 (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
4 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
5 (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
6 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
7 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
8 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
9 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
10 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
11 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
12 (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
13 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
14 (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
15 (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی
16 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
17 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
18 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
19 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
20 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
21 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
22 (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
23 (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
24 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
25 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
26 (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور
27 (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
28 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
29 (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
30 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
31 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
32 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
33 (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
34 (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی
35 (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
36 (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
37 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
38 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
39 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
40 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
41 (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم