عبدالله تبرئی

 عبدالله تبرئی مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی

عبدالله تبرئی

Abdolah Tabraii

مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.