زهره خسروی

 زهره خسروی استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء (س)

زهره خسروی

Zohreh Khosravi

استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء (س)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 12، شماره: 2
2 (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 12، شماره: 4
3 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 12، شماره: 3
4 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 16، شماره: 1
5 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 13، شماره: 1
6 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 10، شماره: 1
7 (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 10، شماره: 1
8 (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 13، شماره: 1
9 (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 11، شماره: 2
10 (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 12، شماره: 1
11 (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 12، شماره: 1
12 (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 12، شماره: 1
13 (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 8، شماره: 3
14 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 8، شماره: 31
15 (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 11، شماره: 2
16 (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 11، شماره: 4
17 (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 10، شماره: 2
18 (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 12، شماره: 3
19 (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره‌های رسوبی دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی)
2 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
3 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلتیکی جهان اسلام
4 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
5 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
6 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت
7 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
8 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
9 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت
10 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا
11 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
12 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت
13 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت
14 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
15 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
16 (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی
17 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت
18 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
19 (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهش های نوین در علوم و مهندسی
20 (دریافت مقاله) همایش ملی روان شناسی و سلامت با محوریت خانواده و زندگی سالم
21 (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
22 (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
23 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت