فاطمه جواهری

 فاطمه جواهری استادیار دانشگاه تربیت معلم

فاطمه جواهری

Fatemeh Javaheri

استادیار دانشگاه تربیت معلم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات دوره: 9، شماره: 1
2 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات دوره: 13، شماره: 18
3 (دریافت مقاله) مسائل اجتماعی ایران دوره: 9، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
2 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
3 (دریافت مقاله) تحول و نوآوری در توانمند سازی مدیریت
4 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی
5 (دریافت مقاله) اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور
6 (دریافت مقاله) سومین همایش تحقیقات کاربردی در علوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری
7 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی
8 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
9 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری و فرهنگ اقتصاد مقاومتی
10 (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
11 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی