ناصر براتی

 ناصر براتی دانشیار گروه شهرسازی. دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

ناصر براتی

Naser Barati

دانشیار گروه شهرسازی. دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 8، شماره: 3
2 (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 8، شماره: 17
3 (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 2، شماره: 9
4 (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 1، شماره: 1
5 (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 13، شماره: 45
6 (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 13، شماره: 41
7 (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 10، شماره: 24
8 (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 1، شماره: 2
9 (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 3، شماره: 16
10 (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 12، شماره: 51
11 (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 8، شماره: 14
12 (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 76
13 (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 10، شماره: 26
14 (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 59
15 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 25، شماره: 81
16 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات عمران شهری دوره: 2، شماره: 5
17 (دریافت مقاله) فصلنامه هنر و تمدن شرق دوره: 3، شماره: 8
18 (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 9، شماره: 41
19 (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 1، شماره: 1
20 (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 1، شماره: 4
21 (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 5، شماره: 10
22 (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 13، شماره: 43
23 (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 9، شماره: 40
24 (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 10، شماره: 25
25 (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 3، شماره: 17
26 (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 17، شماره: 82
27 (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 10، شماره: 44
28 (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 64
29 (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 14، شماره: 57
30 (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 8، شماره: 34
31 (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 9، شماره: 23
32 (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 11، شماره: 47
33 (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 76
34 (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 2، شماره: 12
35 (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 3، شماره: 6
36 (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 13، شماره: 42
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت گردشگری ،طبیعت گردی وجغرافیا
2 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
3 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت گردشگری ،طبیعت گردی وجغرافیا
4 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت گردشگری ،طبیعت گردی وجغرافیا
5 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار
6 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم،مهندسی وتکنولوژی
7 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
8 (دریافت مقاله) همایش ملی نظریه های نوین در معماری و شهرسازی
9 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن
10 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
11 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
12 (دریافت مقاله) همایش منطقه ای چالشها و راهکارهای توسعه در مناطق محروم
13 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
14 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
15 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
16 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
17 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
18 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
19 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا
20 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
21 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
22 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی عمران شهری
23 (دریافت مقاله) نخستین همایش توسعه شهری پایدار
24 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
25 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
26 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
27 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
28 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
29 (دریافت مقاله) نخستین همایش توسعه شهری پایدار
30 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
31 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان