شهره جوادی

 شهره جوادی استادیار گروه مطالعات عالی هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران- عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات نظر

شهره جوادی

Shohreh Javadi

استادیار گروه مطالعات عالی هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران- عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات نظر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 2، شماره: 3
2 (دریافت مقاله) فصلنامه هنر و تمدن شرق دوره: 5، شماره: 17
3 (دریافت مقاله) فصلنامه هنر و تمدن شرق دوره: 3، شماره: 10
4 (دریافت مقاله) فصلنامه هنر و تمدن شرق دوره: 6، شماره: 19
5 (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 4، شماره: 8
6 (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 79
7 (دریافت مقاله) فصلنامه هنر و تمدن شرق دوره: 1، شماره: 1
8 (دریافت مقاله) فصلنامه هنر و تمدن شرق دوره: 1، شماره: 2
9 (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 3، شماره: 5
10 (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 14، شماره: 53
11 (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 5، شماره: 9
12 (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 10، شماره: 26
13 (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 11، شماره: 31
14 (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 5، شماره: 22
15 (دریافت مقاله) فصلنامه هنر و تمدن شرق دوره: 2، شماره: 3
16 (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 14، شماره: 55
17 (دریافت مقاله) فصلنامه هنر و تمدن شرق دوره: 2، شماره: 4
18 (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 3، شماره: 6
19 (دریافت مقاله) فصلنامه هنر و تمدن شرق دوره: 3، شماره: 7
20 (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 1، شماره: 2
21 (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 17، شماره: 82
22 (دریافت مقاله) فصلنامه هنر و تمدن شرق دوره: 2، شماره: 5
23 (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 64
24 (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 10، شماره: 24
25 (دریافت مقاله) فصلنامه هنر و تمدن شرق دوره: 1، شماره: 2
26 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حسابداری و حسابرسی دوره: 3، شماره: 2
27 (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 3، شماره: 15
28 (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 6، شماره: 11
29 (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 1، شماره: 1
30 (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 1، شماره: 2
31 (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 11، شماره: 47
32 (دریافت مقاله) فصلنامه هنر و تمدن شرق دوره: 4، شماره: 13
33 (دریافت مقاله) فصلنامه هنر و تمدن شرق دوره: 6، شماره: 22
34 (دریافت مقاله) فصلنامه هنر و تمدن شرق دوره: 5، شماره: 16
35 (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 4، شماره: 7
36 (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 9، شماره: 22
37 (دریافت مقاله) فصلنامه هنر و تمدن شرق دوره: 4، شماره: 11
38 (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 1، شماره: 5
39 (دریافت مقاله) فصلنامه هنر و تمدن شرق دوره: 2، شماره: 6
40 (دریافت مقاله) فصلنامه هنر و تمدن شرق دوره: 4، شماره: 11
41 (دریافت مقاله) فصلنامه هنر و تمدن شرق دوره: 3، شماره: 10
42 (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 10، شماره: 42
مقالات کنفرانسی