غلامحسین داوری نژاد

 غلامحسین داوری نژاد استاد،گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشگاه فردوسی مشهد

غلامحسین داوری نژاد

Gholamhossein Davari Nejad

استاد،گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 5
2 (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 23، شماره: 4
3 (دریافت مقاله) به زراعی نهال و بذر دوره: 33، شماره: 1
4 (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 31، شماره: 3
5 (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 17، شماره: 4
6 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 43، شماره: 1
7 (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 31، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
2 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
3 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
4 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
5 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
6 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
7 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
8 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
9 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
10 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
11 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
12 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
13 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
14 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
15 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
16 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
17 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی
18 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی
19 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
20 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
21 (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
22 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
23 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
24 (دریافت مقاله) همایش ملی رهیافت­ های علمی در صنعت طلای سبز، پسته
25 (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
26 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
27 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
28 (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
29 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
30 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
31 (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
32 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علوم باغبانی
33 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
34 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
35 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی
36 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
37 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
38 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
39 (دریافت مقاله) همایش ملی رهیافت­ های علمی در صنعت طلای سبز، پسته
40 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
41 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
42 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
43 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
44 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
45 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
46 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)