محمدابراهیم اعلمی آل آقا

 محمدابراهیم اعلمی آل آقا دانشیار دانشگاه رازی

محمدابراهیم اعلمی آل آقا

Mohammadebrahim Aalami aleagha

دانشیار دانشگاه رازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
2 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دومین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
3 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
4 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
5 (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مهندسی مکانیک
6 (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
7 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
8 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
9 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
10 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
11 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
12 (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
13 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
14 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
15 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
16 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک