حسن ذوالفقاری

 حسن ذوالفقاری گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس تهران

حسن ذوالفقاری

Hassan Zolfaghari

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 49، شماره: 3
2 (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 9، شماره: 31
3 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 3، شماره: 9
4 (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 6، شماره: 12
5 (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 3، شماره: 9
6 (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 13، شماره: 24
7 (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 3، شماره: 3
8 (دریافت مقاله) نثر پژوهی ادب فارسی دوره: 21، شماره: 43
9 (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 9، شماره: 30
10 (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 42، شماره: 3
11 (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 44، شماره: 2
12 (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 22، شماره: 77
13 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات دوره: 16، شماره: 30
14 (دریافت مقاله) نثر پژوهی ادب فارسی دوره: 21، شماره: 44
15 (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 14، شماره: 53
16 (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 8، شماره: 5
17 (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
2 (دریافت مقاله) همایش بین المللی تغییر اقلیم، پیامدها،سازگاری و تعدیل
3 (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
4 (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی
5 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی پژوهش، کارآفرینی و توسعه ملی با رویکرد حمایت از تولید ملی
6 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
7 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
8 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی پژوهش، کارآفرینی و توسعه ملی با رویکرد حمایت از تولید ملی
9 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی پژوهش، کارآفرینی و توسعه ملی با رویکرد حمایت از تولید ملی
10 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
11 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
12 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
13 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا و پایداری محیط
14 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
15 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
16 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
17 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا و پایداری محیط
18 (دریافت مقاله) همایش گردشگری و توسعه پایدار
19 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
20 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
21 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
22 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برق و کامپیوتر
23 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران با تمرکز بر چالش های نیکوکاری در ایران امروز)
24 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات
25 (دریافت مقاله) همایش بین المللی شاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم
26 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
27 (دریافت مقاله) همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی
28 (دریافت مقاله) همایش منطقه ای توریسم و توسعه
29 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
30 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
31 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی پژوهش، کارآفرینی و توسعه ملی با رویکرد حمایت از تولید ملی