مهدی جلیلی

 مهدی جلیلی استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

مهدی جلیلی

Mahdi Jalili

استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) تاریخ اسلام و ایران دوره: 26، شماره: 29
2 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 8، شماره: 28
3 (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 7، شماره: 13
4 (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 43، شماره: 87
5 (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 4، شماره: 84
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) هفتمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی
2 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
3 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی ، مشاوره و آموزش در ایران
4 (دریافت مقاله) اولین همایش علمی، دانشجویی علوم و فناوری رنگ
5 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
6 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
7 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
8 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
9 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
10 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
11 (دریافت مقاله) همایش ملی تحقیقات نوین در علوم ورزشی
12 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
13 (دریافت مقاله) دومین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
14 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
15 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
16 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
17 (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری علم و فناوری هزاره سوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران
18 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
19 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
20 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی عمران و گردشگری توسعه پایدار شهری
21 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
22 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
23 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
24 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روش های عددی در مهندسی عمران NMCE2016
25 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
26 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
27 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
28 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
29 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
30 (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری مباحث کلیدی در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی ایران
31 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
32 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
33 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
34 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
35 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
36 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی طراحی نوین مهندسی با رویکرد توسعه پایدار و حفظ محیط زیست
37 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فن آوری ها و کاربردهای نوین ژئوماتیک
38 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی فلسفه حقوق با تاکید بر فلسفه حقوق اسلامی
39 (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
40 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
41 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
42 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
43 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
44 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
45 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی - دبی و مصدر
46 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
47 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
48 (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
49 (دریافت مقاله) همایش ملی نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت
50 (دریافت مقاله) همایش ملی نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت
51 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
52 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
53 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت پسماند