حسن پهلوانزاده

 حسن پهلوانزاده پروفسور دانشگاه تربیت مدرس

حسن پهلوانزاده

Hasan Pahlevanzadeh

پروفسور دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی هیدرات گازی ایران
2 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
3 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
4 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
5 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
6 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
7 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
8 (دریافت مقاله) نخستین همایش مهندسی فرآیند در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی
9 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
10 (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
11 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی و پنجمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت
12 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
13 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
14 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
15 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
16 (دریافت مقاله) همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
17 (دریافت مقاله) اولین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان
18 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
19 (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
20 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی
21 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران
22 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی انرژی
23 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
24 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
25 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
26 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
27 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت
28 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
29 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
30 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
31 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
32 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت
33 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
34 (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
35 (دریافت مقاله) نخستین همایش مهندسی فرآیند در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی
36 (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
37 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک
38 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
39 (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
40 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی انرژی
41 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی انرژی
42 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی
43 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک
44 (دریافت مقاله) پنجمین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان