رضوان حکیم زاده

 رضوان حکیم زاده دانشیار، دانشگاه تهران

رضوان حکیم زاده

Rezvan Hakim Zade

دانشیار، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 19، شماره: 76
2 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 2، شماره: 4
3 (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 4، شماره: 2
4 (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق دوره: 10، شماره: 15
5 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 16، شماره: 60
6 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 13، شماره: 48
7 (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 17، شماره: 68
8 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 4
9 (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 2
10 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 10، شماره: 34
11 (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 9، شماره: 17
12 (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 8، شماره: 15
13 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 4
14 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 18
15 (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 5، شماره: 18
16 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 2، شماره: 4
17 (دریافت مقاله) مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 9، شماره: 25
18 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 8
19 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 17
20 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 2، شماره: 2
21 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 12، شماره: 45
22 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 6
23 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 42
24 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 2
25 (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 7، شماره: 14
26 (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 9، شماره: 18
27 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
2 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
3 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
4 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
5 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
6 (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
7 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
8 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
9 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
10 (دریافت مقاله) اولین همایش علمی دانشجویان علوم تربیتی ایران
11 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی
12 (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
13 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
14 (دریافت مقاله) همایش تمرکز و عدم تمرکز در فرایند برنامه ریزی درسی
15 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی ، مشاوره و آموزش در ایران
16 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
17 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
18 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
19 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی و آسیب های اجتماعی
20 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی و آسیب های اجتماعی
21 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تحول در برنامه درسی
22 (دریافت مقاله) اولین همایش سبک زندگی پیامبر (صلی الله علیه و آله)
23 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
24 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین
25 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین
26 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
27 (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
28 (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
29 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
30 (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
31 (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
32 (دریافت مقاله) کنگره ملی نماز و سلامت روان