رحیم هاشم پور

 رحیم هاشم پور

رحیم هاشم پور

Rahim Hashempour

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 10، شماره: 18
2 (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 8، شماره: 17
3 (دریافت مقاله) فصلنامه معماری سبز دوره: 2، شماره: 3
4 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 7، شماره: 23
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
2 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
3 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
4 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
5 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه
6 (دریافت مقاله) نخستین همایش توسعه شهری پایدار
7 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی در جستجوی شهر فردا "واکاوی مفاهیم و مصادیق در شهر اسلامی - ایرانی
8 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
9 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
10 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
11 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
12 (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری توسعه پایدار در انرژی و محیط زیست
13 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و انرژی با رویکرد حفاظت محیط زیست و بهره گیری از انرژی های طبیعی
14 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
15 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
16 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
17 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
18 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
19 (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
20 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
21 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
22 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
23 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
24 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
25 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و انرژی با رویکرد حفاظت محیط زیست و بهره گیری از انرژی های طبیعی
26 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
27 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
28 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
29 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
30 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
31 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
32 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان
33 (دریافت مقاله) همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا
34 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
35 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
36 (دریافت مقاله) همایش ملّی فرهنگ، کالبد و محیط در معماری و شهر اسلامی
37 (دریافت مقاله) همایش ملی صد سال معماری و شهرسازی معاصر ایران
38 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
39 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
40 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
41 (دریافت مقاله) همایش ملی مناسب سازی محیط شهری
42 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
43 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه
44 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
45 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
46 (دریافت مقاله) همایش ملی صد سال معماری و شهرسازی معاصر ایران
47 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
48 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
49 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
50 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
51 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
52 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
53 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
54 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
55 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی - دبی و مصدر
56 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیاو برنامه ریزی،معماری و شهرسازی نوین
57 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
58 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیاو برنامه ریزی،معماری و شهرسازی نوین