حسین انصاری

 حسین انصاری عضو هیئت‌علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد

حسین انصاری

Hossein Ansari

عضو هیئت‌علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 4، شماره: 10
2 (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 4، شماره: 9
3 (دریافت مقاله) مجله مامایی و بهداشت باروری دوره: 7، شماره: 4
4 (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 4، شماره: 2
5 (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 4، شماره: 7
6 (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 22، شماره: 6
7 (دریافت مقاله) پژوهش آب در کشاورزی دوره: 33، شماره: 3
8 (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 3
9 (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 2
10 (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 1
11 (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 3، شماره: 1
12 (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 23، شماره: 84
13 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 2
14 (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 89
15 (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 20، شماره: 69
16 (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 6
17 (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 1
18 (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 34، شماره: 2
19 (دریافت مقاله) دوفصلنامه افق توسعه آموزش علوم پزشکی دوره: 10، شماره: 2
20 (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 29، شماره: 118
21 (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 2
22 (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 18، شماره: 63
23 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 4
24 (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 4، شماره: 1
25 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 41، شماره: 1
26 (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
27 (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 13، شماره: 1
28 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 3، شماره: 4
29 (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 7، شماره: 17
30 (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 4
31 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 13، شماره: 38
32 (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 80
33 (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 33، شماره: 3
34 (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 1، شماره: 3
35 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 3، شماره: 11
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
2 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
3 (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
4 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
5 (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی سردرد
6 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور
7 (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی روان شناسی و آسیب های روانی-اجتماعی
8 (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
9 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره پژوهش های کاربردی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی استان سیستان و بلوچستان PARCoMSS
10 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
11 (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
12 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
13 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
14 (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
15 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
16 (دریافت مقاله) همایش علمی چالش آب در استان قم
17 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
18 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
19 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
20 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
21 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
22 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
23 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
24 (دریافت مقاله) دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
25 (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
26 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
27 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
28 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
29 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
30 (دریافت مقاله) همایش ملی تبیین علمی اصلاح الگوی مصرف
31 (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک
32 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
33 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه
34 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
35 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی
36 (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
37 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
38 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
39 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
40 (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر
41 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
42 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
43 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
44 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
45 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
46 (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
47 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی "مدیریت کلانشهرها"با رویکرد ایمنی، بهداشت و محیط زیست
48 (دریافت مقاله) همایش ملی رهیافت­ های علمی در صنعت طلای سبز، پسته
49 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
50 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
51 (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
52 (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
53 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
54 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
55 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی
56 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی مطالعات اجتماعی سلامت
57 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین‌المللی ارگونومی ایران
58 (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
59 (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
60 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
61 (دریافت مقاله) همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب
62 (دریافت مقاله) همایش علمی چالش آب در استان قم
63 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب با رویکرد خصوصی سازی و الگوهای برتر در طراحی، ساخت و بهره برداری
64 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان
65 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
66 (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
67 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
68 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
69 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
70 (دریافت مقاله) پنجمین همایش و نمایشگاه سالانه HSE و سیستم های امنیتی
71 (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
72 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
73 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران
74 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران
75 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار
76 (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
77 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
78 (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
79 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
80 (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
81 (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
82 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
83 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
84 (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
85 (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
86 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
87 (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
88 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
89 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
90 (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
91 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
92 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
93 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آب
94 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم
95 (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
96 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه
97 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
98 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
99 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
100 (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای
101 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
102 (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
103 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
104 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
105 (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
106 (دریافت مقاله) همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب
107 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
108 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
109 (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران