فریده اسدیان

 فریده اسدیان

فریده اسدیان

Farideh Asadian

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 8، شماره: 22
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین
2 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پدافند غیرعامل و پیشرفت پایدار
3 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
4 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری
5 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
6 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
7 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
8 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی پژوهشهای علوم میان رشته ای در شهرسازی و معماری
9 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
10 (دریافت مقاله) اولین سمینار آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا
11 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
12 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
13 (دریافت مقاله) اولین سمینار آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا
14 (دریافت مقاله) همایش آمایش سرزمین،جایگاه خزر و چشم انداز توسعه گیلان
15 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
16 (دریافت مقاله) دومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست
17 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فرهنگ،هنر و معماری اسلامی
18 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
19 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
20 (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
21 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
22 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری
23 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست