حامد اسدی

 حامد اسدی استاد دانشکده مهندسی صنایع، علوم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تحقیقات، تهران، ایران

حامد اسدی

Hamed Asadi

استاد دانشکده مهندسی صنایع، علوم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تحقیقات، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
2 (دریافت مقاله) هجدهمین همایش صنایع دریایی
3 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
4 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
5 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
6 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی
7 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا
8 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا
9 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی
10 (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
11 (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
12 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری
13 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
14 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
15 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی
16 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری
17 (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه تحقیقات در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
18 (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
19 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
20 (دریافت مقاله) همایش منطقه ای علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
21 (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
22 (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
23 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
24 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
25 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
26 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
27 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
28 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
29 (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
30 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک- عمران و فناوری های پیشرفته
31 (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
32 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری
33 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری
34 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری
35 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری
36 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
37 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری
38 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
39 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
40 (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
41 (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
42 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی
43 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
44 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
45 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
46 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک- عمران و فناوری های پیشرفته
47 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
48 (دریافت مقاله) همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی