سمیه امیدواری

 سمیه امیدواری عضو هیئت علمی دانشگاه علم و هنر یزد

سمیه امیدواری

Somayeh Omidvari

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و هنر یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه معماری شناسی دوره: 1، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
2 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری فضاهای آموزشی
3 (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای معماری پایدار و شهر سازی ایذه (خشت اول )
4 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
5 (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
6 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
7 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
8 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری فضاهای آموزشی
9 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
10 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
11 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
12 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
13 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
14 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
15 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
16 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار شهری
17 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
18 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
19 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی معماری هدف
20 (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران
21 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
22 (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران
23 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
24 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
25 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
26 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
27 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
28 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
29 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
30 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
31 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
32 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
33 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
34 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
35 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
36 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
37 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
38 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
39 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
40 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
41 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
42 (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
43 (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
44 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
45 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
46 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
47 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
48 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
49 (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
50 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
51 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
52 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری شهرسازی
53 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
54 (دریافت مقاله) همایش ملی صد سال معماری و شهرسازی معاصر ایران
55 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
56 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
57 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
58 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
59 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی
60 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
61 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
62 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی