بختیار ترتیبیان

 بختیار ترتیبیان دانشیار دانشگاه ارومیه

بختیار ترتیبیان

Bakhtiar Tartibian

دانشیار دانشگاه ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
2 (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
3 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم ورزشی و تربیت بدنی در ایران و جهان اسلام
4 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش
5 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی
6 (دریافت مقاله) همایش ملی تحقیقات نوین در علوم ورزشی
7 (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه
8 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
9 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی
10 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
11 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها
12 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهر و ورزش
13 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
14 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
15 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی
16 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
17 (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم ورزشی و سلامت
18 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
19 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
20 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
21 (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم ورزشی و سلامت
22 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها
23 (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم ورزشی و سلامت
24 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
25 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی
26 (دریافت مقاله) همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی
27 (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
28 (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم ورزشی و سلامت
29 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
30 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی