عبدالصالح زر

 عبدالصالح زر دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه جهرم، ایران

عبدالصالح زر

Abdolsaleh Zar

دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه جهرم، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم حرکتی و رفتاری دوره: 2، شماره: 2
2 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم حرکتی و رفتاری دوره: 2، شماره: 3
3 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 15، شماره: 41
4 (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 2، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
2 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
3 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
4 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی
5 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی
6 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
7 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
8 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
9 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
10 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
11 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
12 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
13 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
14 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
15 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
16 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی