بابک بنکدارپور

 بابک بنکدارپور Amirkabir University of Technology

بابک بنکدارپور

Babak Bonakdarpour

Amirkabir University of Technology

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
2 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
3 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
4 (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
5 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
6 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
7 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
8 (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
9 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
10 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
11 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
12 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
13 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
14 (دریافت مقاله) همایش ملی مواد نو
15 (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران
16 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
17 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و تکنولوژی های سبز برای آینده پایدار
18 (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
19 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
20 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
21 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
22 (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
23 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
24 (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
25 (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
26 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
27 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
28 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
29 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
30 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار (ارتباط دانشگاه با صنعت)
31 (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
32 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
33 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
34 (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
35 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
36 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
37 (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
38 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
39 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره تغذیه ایران
40 (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران