هادی ویشکی نژاد

 هادی ویشکی نژاد

هادی ویشکی نژاد

Hadi Vishki nezhad

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی
2 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کامپیوتر
3 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی
4 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی
5 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی
6 (دریافت مقاله) مهندسی کامپیوتر و پژوهشهای نیاز محور آخرین دستاوردهای در فناوری اطلاعات
7 (دریافت مقاله) دهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی
8 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید
9 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید
10 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کامپیوتر
11 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید
12 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید
13 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید
14 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید
15 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی
16 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی
17 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید
18 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز 1404
19 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید
20 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی
21 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید
22 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید
23 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی
24 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید
25 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی
26 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید
27 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی
28 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز 1404
29 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی
30 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی
31 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز 1404
32 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز 1404
33 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز 1404
34 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز 1404
35 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی
36 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید
37 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید
38 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی
39 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید
40 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی
41 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی
42 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز 1404
43 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فناوری اطلاعات
44 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی
45 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز 1404
46 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید
47 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی
48 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز 1404
49 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز 1404
50 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی
51 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی