مرتضی ایروانی نجفی

 مرتضی ایروانی نجفی دانشیار دانشکدة الهیات دانشگاه فردوسی مشهد

مرتضی ایروانی نجفی

Morteza Iravani

دانشیار دانشکدة الهیات دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 12، شماره: 18
2 (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیره پژوهی اهل بیت (ع) دوره: 3، شماره: 5
3 (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 11، شماره: 16
4 (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث دوره: 44، شماره: 2
5 (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 13، شماره: 4
6 (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم دوره: 7، شماره: 2
7 (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 45، شماره: 2
8 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 18، شماره: 70
9 (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 12، شماره: 3
10 (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 15، شماره: 23
11 (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث دوره: 48، شماره: 1
12 (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 14، شماره: 22
13 (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 10، شماره: 14
14 (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 17، شماره: 30
15 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 22، شماره: 82
16 (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 5، شماره: 12
17 (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 17، شماره: 28