حسین زینلی

 حسین زینلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

حسین زینلی

Hosein Zeynali

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 48، شماره: 2
2 (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 14، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
2 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
3 (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی
4 (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
6 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
7 (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی
8 (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
9 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
10 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
11 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
12 (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
13 (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
14 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
15 (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
16 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
17 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
18 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
19 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
20 (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی
21 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
22 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
23 (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
24 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
25 (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
26 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
27 (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی
28 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
29 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
30 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
31 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
32 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
33 (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی
34 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
35 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
36 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
37 (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
38 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
39 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
40 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
41 (دریافت مقاله) همایش علمی پژوهشی کشاورزی،مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران
42 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
43 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
44 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
45 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
46 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
47 (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
48 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
49 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
50 (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
51 (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
52 (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
53 (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
54 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
55 (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
56 (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
57 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
58 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
59 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
60 (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
61 (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
62 (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
63 (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
64 (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
65 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
66 (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
67 (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
68 (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
69 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
70 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
71 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
72 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
73 (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی رویکردهای نوین در کشاورزی و محیط زیست در راستای توسعه پایدار و تولید ایمن
74 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی
75 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
76 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
77 (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
78 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
79 (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
80 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
81 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
82 (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
83 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
84 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
85 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
86 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و مکاترونیک ایران
87 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی نانو ساختارها،علوم و مهندسی نانو
88 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی نانو ساختارها،علوم و مهندسی نانو
89 (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
90 (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
91 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
92 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
93 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
94 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
95 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
96 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
97 (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
98 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
99 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
100 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست
101 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
102 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
103 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
104 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
105 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
106 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
107 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
108 (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
109 (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
110 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران