محمدجواد صفایی

 محمدجواد صفایی

محمدجواد صفایی

Mohammadjavad Safaii

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی و تحلیل شبکه های حسگر مبتنی بر رویکرد الگوی سازی (دریافت مقاله) ماهنامه پژوهش‌های نوین علوم مهندسی دوره: 4، شماره: 3
2 بررسی تاثیرات اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی گردشگری روستایی در روستاهای مجاور روستای هدف گردشگری (موردمطالعه: روستاهای هم جوار روستای روئین اسفراین) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 6، شماره: 2
3 بررسی تحلیلی میزان رضایتمندی جمعیت روستایی از خدمات آموزشی نمونه مورد مطالعه :بخش سنخواست- شهرستان جاجرم (دریافت مقاله) ماهنامه «علوم انسانی اسلامی» دوره: 1، شماره: 10
4 بررسی نقش اقلیم در برنامه ریزی و توسعه گردشگری مطالعه موردی: شهرستان تربت حیدریه (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی دوره: 2، شماره: 5
5 پتانسیل سنجی استفاده از انرژی خورشیدی در مناطق روستایی مطالعه موردی: شهرستان سبزوار (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 17، شماره: 57
6 پهنه بندی شدت خشکسالی در روستاهای شهرستان سبزوار بر اساس شاخص SPI (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات راهبردی در علوم انسانی و اسلامی دوره: 2، شماره: 13
7 واکاوی نقش سرمایه اجتماعی در بازآفرینی شهری در حاشیه شهرها و روستاهای الحاقی به شهرها با تاکید بر پارامترهای اعتماد و مشارکت مردمی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 1، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی در نواحی روستایی مطالعه موردی : روستای میمند (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری
2 ارزیابی شبیه سازی و توسعه الگوریتم های کاهش مصرف انرژی با تکیه بر شبکه های حسگر بی سیم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
3 ارزیابی کیفیت خدمات شبکه حسگر بی سیم برمبنای بهبود یادگیری سلولی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
4 ارزیاتی تحلیل شبکه های حسگر مبتنی بر رویکرد الگوی سازی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین
5 امکان سنجی استفاده از انرژی های نو در مناطق بیابانی(مطالعه موردی: روستاهای شهرستان اسفراین) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
6 بررسی دانش بومی و نوآوری های محلی سازگار در مدیریت منابع آب (حاشیه سبزوار) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک
7 بررسی و ارزیابی آریتمی های قلبی برمبنای سیستم های اندازه گیری قلب و الکتروکادیوگرام (دریافت مقاله) کنگره ملی سالانه ایده های نوین پژوهشی در علوم مهندسی و تکنولوژی، برق و کامپیوتر
8 بهبود کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی
9 تاثیر جهانی شدن بر توسعه ی پایدار مطالعه ی موردی : شهر سیرجان استان کرمان (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری
10 توسعه گردشگری روستایی با تاکید بر نقش رهبری تحولگرا (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
11 توسعه گردشگری روستایی، با تاکید بر نقش ارتباطات، شبکه ها و بازیگران محلی، ملی و منطقه ای (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه
12 حاشیه نشینی چالش عمده توسعه شهری تربت حیدریه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404
13 ضرورت های حمایت از کارآفرینی در جوامع روستایی در راستای دستیابی به توسعه ای پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران
14 مسیریابی شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از الگوریتم خفاش (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی