امید توکلی

 امید توکلی

امید توکلی

Omid Tavakoli

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
2 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
3 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE
4 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
5 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
6 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
7 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
8 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
9 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
10 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
11 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
12 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
13 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
14 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
15 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
16 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
17 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران
18 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
19 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
20 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی
21 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
22 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
23 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
24 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
25 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
26 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
27 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
28 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
29 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
30 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
31 (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی جامع محیط زیست
32 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
33 (دریافت مقاله) اولین همایش فناوری های پالایش در محیط زیست
34 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
35 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
36 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی خوردگی
37 (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد
38 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
39 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
40 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
41 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی برق
42 (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری
43 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گاز
44 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
45 (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
46 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های پیشرفته در مهندسی و محیط زیست
47 (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
48 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
49 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
50 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
51 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
52 (دریافت مقاله) کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
53 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
54 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
55 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
56 (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
57 (دریافت مقاله) دومین کنگره سالیانه شیمی،مهندسی شیمی و نانو فناوری ( با رویکرد ازپژوهش تا توسعه ملی)
58 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
59 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی هیدروژن
60 (دریافت مقاله) دومین کنگره سالیانه شیمی،مهندسی شیمی و نانو فناوری ( با رویکرد ازپژوهش تا توسعه ملی)
61 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
62 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی خوردگی
63 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گاز
64 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گاز
65 (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
66 (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی انرژی
67 (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
68 (دریافت مقاله) کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
69 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
70 (دریافت مقاله) همایش انرژی و محیط زیست
71 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
72 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
73 (دریافت مقاله) همایش انرژی و محیط زیست
74 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
75 (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی