همایون استکانچی

 همایون استکانچی دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف

همایون استکانچی

Homayoun Estekanchi

دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 28، شماره: 4
2 (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 26، شماره: 3
3 (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 30، شماره: 1
4 (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 49، شماره: 97
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن 21
2 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
3 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
4 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
5 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
6 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
7 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
8 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
9 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
10 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
11 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
12 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
13 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
14 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران ،سازه و زلزله
15 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و نقش تکنولوژی در کسب و کارهای نوین
16 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
17 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
18 (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
19 (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
20 (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
21 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
22 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن 21
23 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
24 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و نقش تکنولوژی در کسب و کارهای نوین
25 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
26 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
27 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
28 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
29 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران ،سازه و زلزله
30 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
31 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
32 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
33 (دریافت مقاله) نگرشی بر آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله ( استاندارد2800)؛ حال و آینده
34 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
35 (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران