احمد جهانگیری

 احمد جهانگیری زمین شناسی- پترولوژی

احمد جهانگیری

Ahmad Jahangiri

زمین شناسی- پترولوژی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 22
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
2 (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
3 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
4 (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
5 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
6 (دریافت مقاله) هفتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
7 (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
8 (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
9 (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
10 (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
11 (دریافت مقاله) سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست
12 (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
13 (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
14 (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
15 (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
16 (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
17 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
18 (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
19 (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
20 (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
21 (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
22 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
23 (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
24 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
25 (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
26 (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
27 (دریافت مقاله) همایش منطقه ای عمران و بحران آب و انرژی
28 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک
29 (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
30 (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
31 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی باستان شناسی ایران
32 (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
33 (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
34 (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
35 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
36 (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
37 (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
38 (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
39 (دریافت مقاله) نهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
40 (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
41 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
42 (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
43 (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
44 (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
45 (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
46 (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
47 (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
48 (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
49 (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران