فاطمه چراغی

 فاطمه چراغی دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

فاطمه چراغی

Fatemeh Cheraghi

دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری دوره: 4، شماره: 1
2 (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا دوره: 20، شماره: 3
3 (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا دوره: 22، شماره: 1
4 (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا دوره: 22، شماره: 2
5 (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا دوره: 24، شماره: 3
6 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری دوره: 2، شماره: 4
7 (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا دوره: 18، شماره: 2
8 (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا دوره: 19، شماره: 1
9 (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا دوره: 20، شماره: 2
10 (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا دوره: 24، شماره: 2
11 (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا دوره: 22، شماره: 1
12 (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 1، شماره: 2
13 (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا دوره: 18، شماره: 2
14 (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا دوره: 23، شماره: 1
15 (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
2 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
3 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
4 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
5 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
6 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
7 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره سراسری سرطان های زنان ایران
8 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
9 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
10 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی سلامت زنان
11 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری ایرانی اسلامی و توسعه پایدار
12 (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
13 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
14 (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
15 (دریافت مقاله) کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین
16 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
17 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
18 (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
19 (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
20 (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
21 (دریافت مقاله) همایش ملی پیشگیری از جرم در قلمرو مطالعات حقوق کیفری، علوم اجتماعی و انتظامی
22 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی و فدراسیون ها با تاکید بر فدراسیون ورزش سه گانه
23 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
24 (دریافت مقاله) اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
25 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
26 (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
27 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
28 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران