سیدرسول میرقادری

 سیدرسول میرقادری دانشگاه تهران

سیدرسول میرقادری

Seyedrasol Mirbagheri

دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 4، شماره: 1
2 (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 27، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه
2 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
3 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
4 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
5 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
6 (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
7 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی بتن
8 (دریافت مقاله) نگرشی بر آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله ( استاندارد2800)؛ حال و آینده
9 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
10 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سازه و معماری
11 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
12 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
13 (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
14 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی
15 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
16 (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
17 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
18 (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
19 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها
20 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
21 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
22 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
23 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
24 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
25 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
26 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
27 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
28 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
29 (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
30 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی
31 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
32 (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
33 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
34 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
35 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
36 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
37 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
38 (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
39 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
40 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها
41 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
42 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
43 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
44 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد