فخرالدین اشرفی زاده

 فخرالدین اشرفی زاده عضو هیئت علمی و رئیس دانشکدۀ مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

فخرالدین اشرفی زاده

Fakhredin Ashrafizadeh

عضو هیئت علمی و رئیس دانشکدۀ مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) بیستمین همایش ملی مهندسی سطح و اولین کنفرانس آنالیز تخریب و تخمین عمر
2 (دریافت مقاله) بیستمین همایش ملی مهندسی سطح و اولین کنفرانس آنالیز تخریب و تخمین عمر
3 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
4 (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
5 (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
6 (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس مـلی آزمایش های غیرمخرب
7 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد
8 (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
9 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
10 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
11 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
12 (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
13 (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
14 (دریافت مقاله) اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
15 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
16 (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
17 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته‌گری ایران
18 (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
19 (دریافت مقاله) سمپوزیوم فولاد 1388
20 (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
21 (دریافت مقاله) هجدهمین همایش ملی مهندسی سطح و چهارمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر
22 (دریافت مقاله) هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
23 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
24 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
25 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
26 (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
27 (دریافت مقاله) هجدهمین همایش ملی مهندسی سطح و چهارمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر
28 (دریافت مقاله) نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
29 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
30 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
31 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
32 (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
33 (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
34 (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
35 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
36 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
37 (دریافت مقاله) سمپوزیوم فولاد 1389
38 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
39 (دریافت مقاله) اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
40 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران
41 (دریافت مقاله) ششمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
42 (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش ملی مهندسی سطح
43 (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش ملی مهندسی سطح
44 (دریافت مقاله) بیستمین همایش ملی مهندسی سطح و اولین کنفرانس آنالیز تخریب و تخمین عمر
45 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
46 (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
47 (دریافت مقاله) اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
48 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
49 (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
50 (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش ملی مهندسی سطح
51 (دریافت مقاله) بیستمین همایش ملی مهندسی سطح و اولین کنفرانس آنالیز تخریب و تخمین عمر
52 (دریافت مقاله) هجدهمین همایش ملی مهندسی سطح و چهارمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر
53 (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
54 (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
55 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نیروگاههای برق
56 (دریافت مقاله) سمپوزیوم فولاد 1388
57 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
58 (دریافت مقاله) دهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
59 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
60 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
61 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
62 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
63 (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
64 (دریافت مقاله) دهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
65 (دریافت مقاله) سمپوزیوم فولاد 1388
66 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته‌گری ایران
67 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
68 (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
69 (دریافت مقاله) هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
70 (دریافت مقاله) هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
71 (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش ملی مهندسی سطح
72 (دریافت مقاله) هجدهمین همایش ملی مهندسی سطح و چهارمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر
73 (دریافت مقاله) نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
74 (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش ملی مهندسی سطح
75 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته‌گری ایران
76 (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
77 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
78 (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش ملی مهندسی سطح
79 (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش ملی مهندسی سطح
80 (دریافت مقاله) بیستمین همایش ملی مهندسی سطح و اولین کنفرانس آنالیز تخریب و تخمین عمر
81 (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
82 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
83 (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
84 (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی خوردگی ایران
85 (دریافت مقاله) همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی
86 (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
87 (دریافت مقاله) بیستمین همایش ملی مهندسی سطح و اولین کنفرانس آنالیز تخریب و تخمین عمر
88 (دریافت مقاله) پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
89 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
90 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
91 (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
92 (دریافت مقاله) هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی