مهناز خطیبان

 مهناز خطیبان دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

مهناز خطیبان

Mahnaz Khatiban

دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) مجله مامایی و بهداشت باروری دوره: 3، شماره: 3
2 (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا دوره: 18، شماره: 2
3 (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا دوره: 23، شماره: 2
4 (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا دوره: 21، شماره: 3
5 (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا دوره: 22، شماره: 3
6 (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 12، شماره: 3
7 (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا دوره: 23، شماره: 3
8 (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا دوره: 22، شماره: 2
9 (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا دوره: 22، شماره: 3
10 (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 13، شماره: 2
11 (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا دوره: 23، شماره: 3
12 (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا دوره: 20، شماره: 2
13 (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا دوره: 19، شماره: 1
14 (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی