احمد منصوریان

 احمد منصوریان استادیار، پژوهشکده حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ایران

احمد منصوریان

Ahmad Mansurian

استادیار، پژوهشکده حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارایه مدلی برای پیش بینی مصرف سوخت وسایل نقلیه در آزادراه ها (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 17، شماره: 3
2 ارزیابی تاثیر مواد یخ زدا بر حساسیت رطوبتی و مقاومت شکست نمونه های آسفالتی در دمای پایین (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 15، شماره: 4
3 استفاده ازآزمایش کشش غیرمستقیم جهت ارایه مدلی برای پیش بینی عمرخستگی نمونه های آسفالتی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 4، شماره: 1
4 انتخاب نمونه آزمایشگاهی مناسب برای انجام آزمایش چقرمگی شکست آسفالت (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 26، شماره: 70
5 بررسی آزمایشگاهی تاثیردمای اختلاط مصالح خرده آسفالت بربرخی معیارهای مقاومتی مخلوط بتن آسفالتی گرم (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 4، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمایش بازگشت خزشی در چند سطح تنش (MSCR) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
2 ارایه مدل ریاضی بین مسافت توقف ترمزگیری و عدد آونگ انگلیسی در روسازی راه ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری
3 ارزیابی آزمایشگاهی عریان شدگی مخلوطهای آسفالتی گرم به همراه مواد ضدعریان شدگی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
4 ارزیابی اثر استفاده از ولاستونیت به عنوان فیلر بر مدیریت هزینه های مرمت و بازسازی روسازی آسفالتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
5 ارزیابی اثر ناهمواری روسازی راه بر میزان مصرف سوخت وسایل نقلیه (دریافت مقاله) یازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران
6 ارزیابی الزامات طراحی هندسی درترازهای ترکیبی مسیربرای کنترل مسافت دید (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
7 ارزیابی تاثیر ارتفاع دید راننده در تعیین طول قوس قائم و ارائه رابطه مناسب برای طراحی قوس قائم در ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
8 ارزیابی تاثیر مواد یخ زدا روی عملکرد آسفالت در دماهای پایین (دریافت مقاله) دهمین همایش قیر و آسفالت ایران
9 ارزیابی تاثیر میراگرهای LRB بر رفتار دینامیکی سازه های بلند مرتبه (دریافت مقاله) همایش جامع بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
10 ارزیابی تثبیت خاک های نامرغوب منطقه بلوچستان با استفاده از سیمان و الیاف نخل (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
11 ارزیابی مصالح محلی جهت استفاده درلایههای روسازی راههای کم ترافیک با استفاده از نرم افزار Fps21 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
12 ارزیابی مقاومت شکست نمونه های بتنی حاوی تراشه آسفالت (دریافت مقاله) هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران
13 ارزیابی مقاومت شکست نمونه های بتنی نیم دیسکی حاوی تراشه آسفالتدر مودهای خالص و ترکیبی I/II (دریافت مقاله) نهمین همایش قیر و آسفالت ایران
14 ارزیابی مقاومت لغزندگی روسازی های آسفالتی با استفاده از روش المان محدود (دریافت مقاله) نهمین همایش قیر و آسفالت ایران
15 ارزیابی میزان تأثیر ترکیب مصالح بازالتی در افزایش PSV مصالح آهکی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
16 بر روی قیرهای اصلاح شده با نانو کامپوزیت DSR و MSCR مقایسه نتایج آزمایش های پلیمری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
17 بررسی آزمایشگاهی چقرمگی شکست مخلوطهای آسفالتی نیمه گرم حاوی تراشه آسفالتی (دریافت مقاله) هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران
18 بررسی اثر روش تراکم بر مقاومت کششی، مدول برجهندگی و عمر خستگی نمونه های آسفالتی با استفاده از آزمایش کشش غیر مستقیم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
19 بررسی تاثیر استفاده از افزودنی های ضدعریان شدگی در حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالت گرم (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
20 بررسی دانه بندی های مورداستفاده در آسفالت متخلخل و ارایه دانه بندی مناسب برای ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
21 بررسی روشهای تولیدواجرای آسفالت سرددرراه های ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
22 بررسی روشهای طراحی برای راههای کم ترافیک با رویکرد تثبیت راهها، با شیوههای مختلف تثبیت (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
23 بررسی روشهای طراحی راههای کم ترافیک، با هدف استفاده از مصالح با کیفیت پایین محلی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
24 بررسی ضرایب شدت تنش آسفالت گرم و نیمه گرم در دما های پایین با استفاده از روش المان محدود (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
25 بررسی علل خرابی زودرس رویه های آسفالتی درمناطق سردسیر مطالعه موردی درمنطقه ارسباران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
26 بررسی مقاومت شکست بتن آسفالتی گرم در دماهای پایین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
27 بررسی مقاومت شکست بتن آسفالتی گرم در دماهای پایین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
28 تحلیل اثر متوسط تابع شیب در محاسبه فاصله دید توقف قوسهای قائم محدب (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
29 تحلیل سه بعدی مسافت دید توقف در ترکیب قوس افقی و قوس قائم شبیه‌سازی شده با توابع SPLINE (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
30 تحلیل عددی عملکرد ناحیه انتقال بین روسازی بتنی ساده درزدار و روسازی آسفالتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
31 تحلیل عددی عملکرد ناحیه انتقال بین روسازی بتنی ساده درزدار وروسازی آسفالتی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
32 تحلیل عمر خستگی روسازی آسفالتی در سطوح شیبدار به روش المان محدود (دریافت مقاله) دومین کنگره سالانه ملی مهندسی عمران
33 تحلیل مقاطع روسازی معکوس و روسازی انعطاف پذیر معادل از نظرهزینهساخت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
34 تدوین سناریوهای بودجه ای در مدیریت روسازی در سطح شبکه با تلفیق روش تصمیم گیری چند معیاره و روش پیش بینی مارکوفی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
35 تدوین سناریوهای بودجه ای درمدیریت روسازی باتلفیق تصمیم گیری چندمعیاره ومارکوفی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
36 تعیین نواحی قرمز مسافت دید در ترکیب قوس افقی و قوس قائم مقعر (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
37 مروری بر روش های طراحی روسازی بتنی مرکب (دریافت مقاله) هفتمین همایش قیر و آسفالت ایران
38 معرفی نرمافزار ابداعی برای محاسبه جریمه وسایل نقلیه حامل اضافهبار بر اساس خسارات وارده بر روسازی جادههای کشور (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
39 مقایسه فاصله دید سبقت حاصل از مشاهدات میدانی در راههای دوخطه کشور و روش آشتو(مطالعه موردی راههای استان مازندران) (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
40 مقایسه فنی و اقتصادی آسفالت متخلخل و آسفالت معمولی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
41 مقایسه هزینه ساخت روسازی بامقطع معکوس و روسازی انعطاف پذیرمتداول درشرایط اقتصادی کشورایران (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
42 کاهش مخاطرات زیست محیطی باطله های معدنی ولاستونیت با بررسی آزمایشگاهی کاربرد نانو ابعاد آن در اصلاح قیرها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات